ประสบการณ์ที่TALK

“น่าทึ่ง” “ยอดเยี่ยม” “มหัศจรรย์” “อินเตอร์แอคทีฟ”

เราขอให้นักเรียนบรรยายความรู้สึกเกี่ยวกับ TALK เพียงหนี่งคำในความคิดของพวกเขา ที่ TALK เป้าหมายอันดับหนึ่งของเราคือ ต้องแน่ใจว่านักเรียนของเราทุกคนได้รับประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมตั้งแต่วินาที่แรกที่ติดต่อกับเรา จนถึงวันที่พวกเขาจบการศึกษา โดยเริมต้นจาก ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเรียนรู้และพัฒนา การใช้ชีวิตในวัฒนธรรมใหม่ๆ

เริ่มต้นที่ดัวคุณ เปิดโลกทัศน์ของคุณ

ทำไมนักเรียนเลือกเรียนภาษาอังกฤษที่ TALK

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

หลักสูตรที่มีเนื่อหาครอบคลุม มีวันเปิดเรียนทุกสัปดาห์ ทำให้คุณสามารถเริ่มเรียนได้ตลอดเวลา TALK มีหลักสูตร General และ Academic English ร่วมกับ English exam preparation สำหรับ IELTS และ TOEFL

สถานที่ตั้ง

ด้วยทำเลที่ตั้งที่ยอดเยี่ยมในสหรัฐฯ ของโรงเรียนใน Atlanta, Aventura, Boston, Fort Lauderdale, Miami, Miami Beach และ San Francisco, เรามีสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่หลากหลาย ที่จะมอบประสบการณ์มากมายในการเรียนในสหรัฐฯของคุณ

คุณภาพ

ความพึงพอใจของนักเรียนระดับสูง! นักเรียนกว่า 97% ของเราแนะนำ หลักสูตรของ TALK แก่ครอบครัวและเพื่อนๆ การได้รับการรับรองจาก ACCET ยืนยันถึงการเรียนการสอนคุณภาพระดับสูง เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมแก่นักเรียน

การกลมกลืนกับวัฒนธรรม

นักเรียนของ TALK มีโอกาสที่จะสัมผัสกับวัฒนธรรมอเมริกาอย่างเต็มที่ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของเรา ส่งเสริมให้นักเรียนฝึกฝนภาษาอังกฤษ ไม่เพียงเฉพาะในชั้นเรียนเท่านั้น แต่ยังส่งเสริมให้ฝึกภาษาผ่านกิจกรรมสนุกๆนอกห้องเรียนอีกด้วย!

หลักสูตรภาษาอังกฤษของ TALK

เรียนภาษาอังกฤษกับอาจารย์ที่เก่งที่สุดส่วนหนึ่งในแวดวงการเรียนภาษาของอเมริกา ที่ TALK ฝังตัวคุณลงไปในวัฒนธรรมอเมริกัน ซึมซับข้อมูลใหม่ๆ ทุกวัน และฝึกฝนภาษาอังกฤษกับเพื่อนๆ ทั้งในและนอกเวลาเรียน

ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรภาษาอังกฤษของเรา

ที่ตั้งโรงเรียนของ TALK

ยกระดับภาษาอังกฤษของคุณให้สูงขึ้น ที่โรงเรียนภาษาของ TALK เลือกขับรถบรรทุกใน San Francisco ย่ำไปบน Freedom Trail ใน Boston ดืมด่ำกับแสงแดดใน Fort Lauderdale….หรือลองหาประสบการณ์กับทั้งเจ็ดโรงเรียนของเรา เช่นเดียวกับส่วนหนึ่งของนักเรียนปัจจุบันของเรา

ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนภาษาอังกฤษของเรา

สิ่งที่นักเรียนของเราพูดเกี่ยวกับ TALK