TALK ได้นำนักเรียนจากทั่วทุกมุมโลกมาร่วมเรียนภาษาอังกฤษกับเรา ตั้งแต่ปี 1998 ภาระกิจของเราคือการช่วยสร้างโลกที่มี การสื่อสาร ความเข้าใจ ความร่วมมือ และความเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน ระหว่างบุคคลจากทุกประเทศและทุกวัฒนธรรม ที่ TALK เราเชื่อว่าการเรียนรู้พัฒนาภาษาอังกฤษที่ได้ผลที่สุด คือการเข้าไปเรียนรู้วัฒนธรรมของอเมริกันอย่างเต็มตัว ทั้งนอกและในห้องเรียน เราเข้าถึงวิธีดังกล่าวโดยการจัดหลักสูตรภาษาอังกฤษที่เข้มข้น หลากหลายหลักสูตร และตารางกิจกรรมที่น่าสนใจ เพื่อให้นักเรียนได้ทำความรู้จักกับเมืองที่เข้ามาอยู่ใหม่ เรามีหลักสูตรภาษาอังกฤษทั้งแบบเรียนตัวต่อตัว และเรียนเป็นกลุ่ม สำหรับนักเรียนทุกวัยและทุกระดับภาษาอังกฤษ TALK ใช้วิธีการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ภาษา ด้วยอุปกรณ์การเรียนและเทคโนโลยีที่ทั้นสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธภาพในการเรียนรู้ของคุณ! เรามุ่งเน้นในความเป็นเลิศทางวิชาการ และเอาใจใส่ในรายละเอียดที่จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายของคุณ

สิ่งทีคุณได้รับจากหนักสูตรของ TALK

  • รูปแบบที่สมบูรณ์ทั้งการเรียนในห้องเรียนและการศึกษาด้วยตนเองที่บ้าน
  • ห้องเรียนแบบเทคโนโลยีอินเตอร์แอคทีฟ เพื่อประสบการณ์การเรียนรู้ของคุณ
  • วิชาที่น่าสนใจ และเกี่ยวข้องกับความสนใจของคุณ
  • ระดับภาษาอังกฤษที่เหมาะสม เพื่อกระตุ้น ท้าทายการเรียนรู้ในชั้นเรียนของคุณ
  • การเอาใจใส่รายบุคคล และจำนวนนักเรียนเฉลี่ย 10 ถึง 12 คน ต่อชั้นเรียน (และสูงสุด 15 คน) ในสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมความก้าวหน้าในการเรียนของคุณ
  • กิจกรรมภาษานอกหลักสูตร และแบบฝึกหัด

การทดสอบ และกระบวนการด้านเอกสารรวมถึง

  • การทดสอบวัดระดับในวันเริ่มเรียนวันแรกของคุณ เพื่อเราจะได้ประเมินระดับเริ่มต้นในการเรียนภาษาของคุณ
  • การประเมิณผลรายสัปดาห์
  • การทดสอบเมื่อจบแต่ละระดับ
  • ประกาศนียบัตรการจบหลักสูตร หรือประกาศนียบัตร การเข้าเรียน เพื่อบันทึกความสำเร็จของคุณ

Interactive Technology ของเรา

เพื่อก้าวพ้นการใช้ห้องเรียนแบบเดิมๆ การใช้ interactive classroom technology จึงเป็นจุดมุ่งหมายของเรา

จินตนาการถึงการใช้กูเกิลบน interactive board เพื่อค้นหาคำอธิบายศัพท์ ….
หรือ การเรียกแผนที่ออนไลน์ขึ้นมาใช้ประกอบการบอกเล่าเรื่องราว….
คณาจารย์ของ TALK ใช้ interactive technology ผสมผสานแหล่งข้อมูลออนไลน์ เช่น การหารูปภาพจากกูเกิล วีดีโอจากยูทูป และเหตุการณ์ปัจจุบัน ในชั้นเรียน นี่คื่อวิธีที่มีประสิทธิภาพที่จะช่วยนักเรียนในการทำความเข้าใจการผสมผสานของวัฒนธรรมได้ดีขี้น และมีส่วนร่วมและเพิ่มปฏิกิริยาโต้ตอบของนักเรียนในชั้นเรียน

การรับรอง และ สมาชิกภาพ

การรับรอง

TALK International, School of Languages ได้รับการรับรองจาก ACCET (Accrediting Council for Continuing Education and Training) และได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายรัฐบาลกลางให้รับนักเรียนต่างชาติเพื่อลงทะเบียนเรียนได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ACCET ได้ที่  www.accet.org

สมาชิกภาพ

SHRM (Society for Human Resources Management).
Please visit www.shrm.org 

NAFSA (National Association of Foreign Student Advisers). เจ้าหน้าที่ของเราหลายท่านเป็นสมาชิกของ NAFSA
Please visit www.nafsa.org