นี่คือหลักสูตรยอดนิยมของเรา! หลักสูตรในอุดมคติ ของผู้ที่มองหาการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบเต็มเวลา! ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการระดับสูง มีความสมบูรณ์แบบสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อในระดับวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหลายแห่งที่มีความร่วมมือกับ TALK ยอมรับผลการเรียนระดับ 9 ของเรา แทนคะแนนการสอบ TOEFL หรือ IELTS

คำอธิบาย เปิดตลอดทั้งปี วันจันทร์ถึงวันศุกร์
ความเข้มข้น 20 บทเรียน (หรือ 18 ชั่วโมง) ต่อสัปดาห์
ระดับชั้น 10 ระดับ เริ่มจาก Beginner ถึง Fluency โดยที่ระดับ 7 จนถึง 10 เน้นภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
วีซ่านักเรียน ต้องมีวีซ่านักเรียน

จุดสำคัญ

  • นักเรียนสามารถเริ่มได้ทุกวันจันทร์ (หรือวันอังคาร หากวันจันทร์ตรงกับวันหยุด) และสิ้นสุดในวันศุกร์ใดก็ได้
  • แต่ละบทเรียนใช้เวลา 45 นาที
  • การเรียนในชั้นเรียนคือ 4 บทเรียน ต่อวัน และ 20 บทเรียนต่อสัปดาห์
  • ขนาดชั้นรียน : จำนวนนักเรียนเฉลี่ย 12 คน
ภาคเช้า ภาคบ่าย ภาคเย็น
9:00 am – 12:15 pm 1:00 pm – 4:15 pm 6:00 pm – 9:15 pm
Atlanta
Aventura
Miami Brickell
Miami Beach
Boston
San Francisco

Fort Lauderdale
Aventura
Miami Brickell
Atlanta
Aventura
Fort Lauderdale

นักเรียนอาจเลือกภาคเรียนได้ตามต้องการ
กรุณาตรวจสอบตารางการเปิดกับโรงเรียนที่คุณเลือก 

General English

แบบเต็มเวลาเปิดสอนที่