หนึ่งในหลักสูตรยอดนิยมของเรา! หลักสูตรนี้สมบูรณ์แบบสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ แบบเต็มเวลา และใช้เวลาว่างเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ และการทัศนศึกษา ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการระดับสูงเหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อในระดับวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหลายแห่งที่มีความร่วมมือกับ TALK ยอมรับผลการเรียนระดับ 9 ของเรา แทนคะแนนการสอบ TOEFL หรือ IELTS

คำอธิบาย หลักสูตร Intensive English เรียนเป็นกลุ่ม
ความเข้มข้น 25บทเรียน (หรือ 22.5 ชั่วโมง) ต่อสัปดาห์
ระดับชั้น 10 ระดับ เริ่มจาก Beginner ถึง Fluency โดยที่ระดับ 7 จนถึง 10 เน้นภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
วีซ่านักเรียน ต้องมีวีซ่านักเรียน

จุดสำคัญ

  • เปิดสอนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตลอดทั้งปี
  • นักเรียนสามารถเริ่มได้ทุกวันจันทร์ (หรือวันอังคาร หากวันจันทร์ตรงกับวันหยุด) และสิ้นสุดในวันศุกร์ใดก็ได้
  • แต่ละบทเรียนใช้เวลา 45 นาที
  • ขนาดชั้นรียน : จำนวนนักเรียนเฉลี่ย 12 คน
  • ลงทะเบียนขั้นต่ำ 2 สัปดาห์

Intensive English เปิดสอนที่