Chương Trình Tiếng Anh Học Thuật theo Năm Học được thiết kế dành cho các sinh viên theo học dài hạn với mục tiêu là đạt được những tiến bộ vượt bậc về trình độ tiếng Anh của sinh viên. Bạn có thể chọn lựa giữa khóa học Tiếng Anh Chuyên Sâu (Intensive English) hoặc Tiếng Anh Siêu Chuyên Sâu (Super Intensive English) kéo dài trong 32 tuần trong chương trình kéo dài suốt năm của bạn. Chương Trình Tiếng Anh Học Thuật theo Năm Học sẽ cho phép bạn hoàn toàn đắm mình vào nền văn hóa và lối sống Mỹ tại địa điểm bạn mong muốn. Cho dù bạn đang học tập ở khu vực Nam Florida đầy nắng hay trong một không gian thành phố sôi động, bạn sẽ thấy tiếng Anh của mình được cải thiện đáng kể khi sử dụng trong các tình huống hàng ngày và trong các hoạt động ở trường học.

Các trình độ Học Thuật Nâng Cao là lựa chọn lý tưởng cho các sinh viên đang muốn tiếp tục việc học tập của mình trong môi trường đại học. Nhiều đối tác trường đại học của TALK chấp nhận Trình Độ 9 của chúng tôi thay vì yêu cầu TOEFL hoặc IELTS.

Thời Lượng 32 tuần
Ngày Khai Giảng trong năm 2014 Ngày 6 tháng 1, Ngày 3 tháng 3, Ngày 7 tháng 4, Ngày 23 tháng 6, Ngày 18 tháng 8, Ngày 22 tháng 9, Ngày 14 tháng 10
Trình Độ 10 trình độ từ Sơ Cấp đến Lưu Loát với Trình Độ 7 đến 10 tập trung vào học thuật
Visa Sinh Viên Bắt buộc

Những Điểm Chính

  • Các lớp học được tổ chức từ Thứ Hai đến Thứ Sáu trong suốt cả năm.
  • Sinh viên có thể bắt đầu vào bất kỳ ngày khai giảng nào đã liệt kê và hoàn thành đầy đủ một học kỳ (24 tuần).
  • Mỗi tiết học kéo dài trong 45 phút.
  • Quy mô lớp học: Tối đa 15 sinh viên (trung bình 12 sinh viên)

Chương Trình Tiếng Anh Chuyên Sâu theo Năm Học

Khóa học Tiếng Anh Chuyên Sâu theo Nhóm (Group Intensive English)

Thời lượng: 25 tiết học mỗi tuần

Chương Trình Tiếng Anh Siêu Chuyên Sâu theo Năm Học

Khóa học Tiếng Anh Chuyên Sâu theo Nhóm (Group Intensive English) cộng với các lớp học kỹ năng chuyên ngành

Thời lượng: 30 tiết học mỗi tuần

Chương Trình Tiếng Anh Học Thuật theo Năm Học Sẵn Có Ở