Chương Trình Tiếng Anh Học Thuật theo Kỳ được thiết kế dành cho các khóa học toàn thời gian kéo dài khoảng 6 tháng. Bạn có thể lựa chọn giữa khóa học Tiếng Anh Chuyên Sâu (Intensive English) hoặc Tiếng Anh Siêu Chuyên Sâu (Super Intensive English) trong kỳ học của mình. Chương trình này sẽ cho phép bạn đắm chìm hoàn toàn vào nền văn hóa Mỹ tại địa điểm bạn mong muốn. Bạn sẽ thấy tiếng Anh của mình được cải thiện đáng kể khi sử dụng trong các chuyến tham quan hoạt động và các tình huống hàng ngày.

Các trình độ Học Thuật Nâng Cao là lựa chọn lý tưởng cho các sinh viên đang muốn tiếp tục việc học tập của mình trong môi trường đại học. Nhiều đối tác trường đại học của TALK chấp nhận Trình Độ 9 của chúng tôi thay vì yêu cầu TOEFL hoặc IELTS.

Thời Lượng 24 tuần
Ngày Khai Giảng trong năm 2014 Ngày 6 tháng 1, Ngày 3 tháng 3, Ngày 7 tháng 4, Ngày 23 tháng 6, Ngày 18 tháng 8, Ngày 22 tháng 9, Ngày 14 tháng 10
Trình Độ 10 trình độ từ Sơ Cấp đến Lưu Loát với Trình Độ 7 đến 10 tập trung vào học thuật
Visa Sinh Viên Bắt buộc

Những Điểm Chính

  • Các lớp học được tổ chức từ Thứ Hai đến Thứ Sáu trong suốt cả năm.
  • Sinh viên có thể bắt đầu vào bất kỳ ngày khai giảng nào đã liệt kê và hoàn thành đầy đủ một học kỳ (24 tuần).
  • Mỗi tiết học kéo dài trong 45 phút.
  • Quy mô lớp học: Tối đa 15 sinh viên (trung bình 12 sinh viên)

Chương Trình Tiếng Anh Chuyên Sâu Theo Kỳ

Khóa học Tiếng Anh Chuyên Sâu theo Nhóm (Group Intensive English)

Thời lượng: 25 tiết học mỗi tuần

Chương Trình Tiếng Anh Siêu Chuyên Sâu theo Kỳ

Khóa học Tiếng Anh Chuyên Sâu theo Nhóm (Group Intensive English) cộng với các lớp học kỹ năng chuyên ngành

Thời lượng: 30 tiết học mỗi tuần

Chương Trình Tiếng Anh Học Thuật theo Kỳ Sẵn Có Ở