Cám ơn sự quan tâm của bạn đến chương trình và cơ sở trường của chúng tôi

Để đăng ký xin liên hệ với văn phòng tuyển sinh :

+1 (954) 565-8505

Nếu bạn có bất ký thắc mắc hay yêu cầu gì về các khu cơ sở của TALK, các chương trinh rèn luyện Anh ngữ hay nếu bạn cần thêm thông tin, xin điền vào mẫu đơn sau. Đội ngũ tuyển sinh của chúng tôi sẽ luôn hỗ trợ bạn.

Gửi cho chúng tôi thông điệp của bạn

Để có thêm thông tin

Thông tin liên hệ

Get Social