CẢM ƠN BẠN ĐÃ QUAN TÂM ĐẾN CHƯƠNG TRÌNH THEO NHÓM CỦA CHÚNG TÔI

Để Ghi Danh, Hãy Gọi tới Văn Phòng Tuyển Sinh Trung Tâm của Chúng Tôi theo số:

+1 (954) 565-8505 ext. 209

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc nhận xét nào về các Trung Tâm trong Khuôn Viên của TALK, các chương trình đào tạo ngôn ngữ của chúng tôi, hoặc nếu bạn cần thêm thông tin, vui lòng điền thông tin vào mẫu sau. Nhóm tuyển sinh của chúng tôi luôn quan tâm đến ý kiến và thắc mắc của bạn. Chúng tôi luôn mong muốn giúp bạn mở rộng tầm nhìn!

Gửi tin nhắn cho chúng tôi

  • NOTE: Unless specifically requested, airport transfers, accommodations, and activities & excursions will be included in the quote.

Thêm thông tin

Thông Tin Liên Hệ

Hãy Cùng Giao  Lưu Học Hỏi