Bạn có thể học ngoại ngữ một cách dễ dàng và thú vị! Phong cách giảng dạy đàm thoại hiệu quả cao của chúng tôi giúp bạn đắm mình trong một ngôn ngữ mới. Bạn sẽ nhanh chóng có thể sử dụng ngoại ngữ lưu loát và hiệu quả. Các giáo viên của chúng tôi là người bản ngữ, trú trọng vào ngữ pháp và từ vựng dùng hàng ngày.

Thông thường, các lớp được bố trí theo kiểu Lớp Học Riêng (Một Thầy-Một Trò) hoặc Lớp Hai Học Viên; tuy nhiên, trong một số trường hợp, các bạn có thể học theo nhóm. Kiểu Lớp Học Riêng và Lớp Hai Học Viên cho bạn sự linh hoạt tuyệt vời và chắc chắn sẽ phù hợp với lịch trình bận rộn của bạn.

Trong thị trường kinh doanh toàn cầu với những cơ hội không giới hạn này, chúng tôi cung cấp cho bạn cơ hội để giành được lợi thế hơn hầu hết những người khác. Sau khi hoàn thành chương trình của chúng tôi, bạn sẽ có thể giao tiếp hiệu quả cả ở dạng nói và dạng viết với mọi người trên khắp thế giới.

TALK Boston

TALK Miami Beach

TALK Atlanta

TALK Aventura

TALK Miami

TALK San Francisco

TALK Fort Lauderdale