Các chương trình chuyên ngành sáng tạo của TALK được thiết kế đặc biệt cho các chuyên gia trẻ tuổi để nhanh chóng gặt hái thành công trong sự nghiệp. Loạt Chương Trình Chuyên Ngành của chúng tôi giúp sinh viên phát triển các kỹ năng Anh ngữ cần thiết để thành công trong một môi trường toàn cầu. Các khóa học này đặc biệt hữu ích cho sinh viên đại học và những người đã tốt nghiệp chưa quá 5 năm.

Loạt Chương Trình Chuyên Ngành

Điều Kiện Tiên Quyết & Thông Tin Chung

Trình Độ Tiếng Anh Trung cấp trở lên
Thời Gian 2-4 tuần
Lịch Học Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 9:00 sáng đến 3:00 chiều tùy thuộc vào lựa chọn chương trình giảng dạy và các hoạt động
Chỗ Ở Học phí bao gồm chỗ ở chung tại Khu Dân Cư TALK. Phụ phí ở phòng đơn là $150 mỗi tuần.
Visa Sinh Viên Không Bắt Buộc

Các Chủ Đề Tiếng Anh Pháp Lý Bao Gồm

Luật Liên Bang với Luật Dân Sự và Thông Luật Châu Âu; Luật Kinh Doanh của Liên Bang, Tiểu Bang và Quận của Hoa Kỳ; Luật Kinh Doanh trên Thị Trường; Trọng Tài Giải Quyết và Ràng Buộc; Đổi Mới và Môi Trường Pháp Lý

Các Chủ Đề Tiếng Anh Thương Mại Bao Gồm

Tiếp Thị và Quảng Cáo; Kinh Doanh trên Thị Trường Toàn Cầu; Lãnh Đạo và Đạo Đức Kinh Doanh; Truyền Thông Doanh Nghiệp; Các Cuộc Đàm Phán Thành Công; Tổ Chức Công Ty; Kế Toán và Tài Chính; Luật Kinh Doanh