Lớp học luyện thi đặc biệt của chúng tôi sẽ giúp bạn đạt được điểm TOEFL® (Kiểm Tra Tiếng Anh như một Môn Ngoại Ngữ) hoặc IELTS® (Hệ Thống Kiểm Tra Anh Ngữ Quốc Tế) cao hơn và chuẩn bị cho bạn sẵn sàng để đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống học tập tại một trường đại học ở Hoa Kỳ. TOEFL® là bài kiểm tra thông dụng nhất để đánh giá trình độ thông thạo tiếng Anh Mỹ ở Hoa Kỳ, tuy nhiên IELTS® là bài kiểm tra thông dụng nhất trên toàn thế giới.

Cả hai bài kiểm tra đều đánh giá kỹ năng đọc, viết, nghe và nói. Điểm số đo trình độ thông thạo sẽ cho phép bạn được chấp nhận vào học ở một số trường cao đẳng và đại học tốt nhất ở Hoa Kỳ.

Chương Trình Đào Tạo Toàn Diện của Chúng Tôi Sẽ:

  • Cung cấp hướng dẫn học tập có cấu trúc để đảm bảo mức độ thành công cao nhất
  • Xây dựng sự tự tin khi làm bài thi
  • Đào tạo các chiến lược làm bài thi để đạt thêm các điểm số đáng giá
  • Cho bạn cơ hội thực hành nhuần nhuyễn  tất cả các phần trong bài thi Chương Trình Luyện Thi TOEFL Sẵn Có tại