Để được quan tâm sâu sắc và tận tâm hơn, hãy thử tham gia Khóa Học Tiếng Anh Loại Lớp Học Riêng của chúng tôi. Chúng tôi có thể bố trí một chương trình chuyên nghiệp phù hợp với lịch trình bận rộn của bạn. Giáo viên toàn thời gian của TALK sẽ làm việc với bạn kiểu một thầy-một trò để giúp bạn đạt được trình độ thành thạo tiếng Anh mong muốn của mình hoặc cải thiện một kỹ năng cụ thể. Các lớp học kiểu một thầy-một trò này được thiết kế linh hoạt và nhằm đáp ứng các mục tiêu học tập và nhu cầu bố trí lịch học cá nhân.

Mô tả Các Buổi Học Riêng Tại Trung Tâm hoặc trực tuyến
Thời lượng 2 tiết trở lên mỗi tuần
Trình độ 10 trình độ từ Sơ Cấp đến Lưu Loát
Visa Sinh Viên Bắt buộc nếu tham gia 25 tiết trở lên mỗi tuần

Những Điểm Chính:

  • Lịch học linh hoạt để đáp ứng các yêu cầu cá nhân của bạn
  • Giảng dạy một thầy một trò theo nhu cầu và tiến độ của riêng bạn
  • Kế hoạch học tập cá nhân hóa được thiết kế nhằm giúp bạn đạt được các mục tiêu của mình
  • Giảng viên có trình độ cao
  • Mỗi tiết học kéo dài 45 phút và mỗi buổi học tối thiểu gồm 2 tiết

Một Thầy-Một Trò (One-to-One)

Khóa Học Tiếng Anh Loại Lớp Học Riêng lý tưởng cho những người mới bắt đầu hoặc cần học tiếng Anh chuyên ngành, chẳng hạn như Tiếng Anh Thương Mại, Luyện Phát Âm, Luyện Thi, Đọc, v.v. Bạn có thể tham gia một mình khóa này hoặc kết hợp cùng bất kỳ khóa nào khác của TALK. Đối với những học sinh không đòi hỏi vốn từ vựng chuyên ngành cao, kết hợp với khóa Tiếng Anh Tổng Quát Bán Thời Gian (General English PT) hoặc Chương Trình Tiếng Anh Chuyên Sâu sẽ là hiệu quả nhất.

Khóa Học Tiếng Anh Loại Lớp Học Riêng (Một Thầy-Một Trò (One-to-One)) Sẵn Có Tại