Cơ hội nhận học bổngdu học Mỹ từ $6,000, $10,000 lên đến $16,000

Ngoài ra bạn còn có thể nhận học bổng toàn phần và có thể làm việc bán thời gian tại khu cơ sở trường.

  • Yêu cầu: điền 1 đơn đăng ký 4 trang kèm theo bộ hồ sơ tại TALK cùng với bảng điểm loại giỏi trở lên.
  • Định hướng chung của các trường : trường muốn gia tăng cộng đồng sinh viên quốc tế vì vậy trường luôn có các
    học bổng nhằm khuyến khích và tuyển sinh các sinh viên từ khắp nơi trên thế giới.
Oglethorpe University

Oglethorpe University

Địa điểm: Atlanta, Georgia
Thế mạnh của trường : psychology, chemistry, biology, education, music, sociology và chương trình Engineering 5 năm

Tennessee Tech

Tennessee Tech

Địa điểm: Tennessee
Thế mạnh của trường: Agriculture and Human Ecology, Arts and Sciences, Business, Education, Engineering và Interdisciplinary and Extended Education

Berkeley College

Berkeley College

Địa điểm: New York
Thế mạnh của trường : Accounting, Business Administration, Design, Health Sciences, IT, Interior Design, MBA, Practical Nurse.

Texas Wesleyan

Texas Wesleyan

Địa điểm: Texas
Thế mạnh của trường : Accounting, Biology, Chemistry, Education, Finance, Management, Political Science