หลักสูตร General English

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาของตนเองให้ก้าวหน้าแบบเต็มเวลา!

หลักสูตรนี้จะทำให้นักเรียนสามารถพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษให้ดีขึ้น ด้วยการสนับสนุนให้มีการปรับปรุงการพูด การอ่าน การฟัง การเขียน ไวยากรณ์ การออกเสียง และคำศัพท์

หลักสูตร General English ของเรามีให้เลือกเรียนได้ที่ แอตแลนตา, อเวนทูรา, บอสตัน, ฟอร์ท เลาเดอร์เดล, ไมอามี, ไมอามีบีช, ซานฟรานซิสโก.

จุดสำคัญ

  • นักเรียนอาจเริ่มเรียนได้ในทุกวันจันทร์ (หรือวันอังคาร หากวันจันทร์เป็นวันหยุด) และเรียนวันสุดท้ายในวันศุกร์ใด ๆ ก็ได้
  • แต่ละบทเรียนจะใช้เวลา 50 นาที
  • 18 บทเรียนต่อสัปดาห์
คำอธิบาย ตลอดปี วันจันทร์ถึงวันศุกร์
INTENSITY 18 บทเรียนต่อสัปดาห์
ระดับ 10 ระดับชั้น ตั้งแต่ Beginner ไปจนถึง Fluency
วีซ่านักเรียน ต้องมี
ภาคเช้า ภาคบ่าย ภาคเย็น
9:00 – 13:00 13:30 – 17:30 18:00 – 22:00
แอตแลนตา
อเวนทูรา
ไมอามี
ไมอามีบีช
บอสตัน
ซานฟรานซิสโก

ฟอร์ท เลาเดอร์เดล
อเวนทูรา
อเวนทูรา

(*)ยกเว้นวันศุกร์

นักเรียนสามารถเลือกภาคที่เรียนได้ตามต้องการ กรุณาตรวจสอบชั้นเรียนที่ต้องการได้กับโรงเรียนที่ต้องการเรียน

นักเรียนสามารถเลือกภาคที่เรียนได้ตามต้องการ กรุณาตรวจสอบชั้นเรียนที่ต้องการได้กับโรงเรียนที่ต้องการเรียน

Start typing and press Enter to search