หลักสูตร Intensive English

พัฒนาทักษะด้านการสื่อสารหลักทั้งสี่ และปรับปรุงการออกเสียง ไวยากรณ์ และคำศัพท์ให้ดีขึ้น

นอกจากการพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนแล้ว คุณจะได้พัฒนาการออกเสียง ไวยากรณ์ และปรับปรุงคำศัพท์ รวมถึงจะมุ่งเน้นไปที่ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอีกด้วย ระดับ Advanced เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการพัฒนาเส้นทางอาชีพของตนเองด้วยกิจกรรมการพัฒนาด้านอาชีพของเรา หรือต้องการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในอเมริกา

คำอธิบาย ตลอดปี วันจันทร์ถึงวันศุกร์
INTENSITY 22 บทเรียนต่อสัปดาห์
ระดับ 10 ระดับชั้น ตั้งแต่ Beginner ไปจนถึง Fluency
วีซ่านักเรียน ต้องมี

จุดสำคัญ

  • ชั้นเรียนจะเปิดเรียนตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตลอดปี
  • นักเรียนอาจเริ่มเรียนได้ในทุกวันจันทร์ (หรือวันอังคาร หากวันจันทร์เป็นวันหยุด) และเรียนวันสุดท้ายในวันศุกร์ใด ๆ ก็ได้
  • แต่ละบทเรียนจะใช้เวลา 50 นาที
  • อย่างน้อย 2 สัปดาห์

Start typing and press Enter to search