Các gói và các hoạt động

Specialized Programs
Test Preparation Programs

Gói gia đình

Học tiếng Anh cùng với gia đình bạn ở một số thành phố tốt nhất trên thế giới!

Specialized Programs
Specialized Programs

Gói Thăm Quan Đại Học

Học tiếng Anh ở Boston và thăm các trường đại học uy tín!

Specialized Programs
Specialized Programs

Gói theo nhóm

Học tiếng Anh và khám phá các địa điểm tuyệt vời với Gói theo nhóm

Specialized Programs
Specialized Programs

Hoạt Động Phát Triển Nghề Nghiệp

Học tiếng Anh và Thu lượm Kinh Nghiệm Chuyên Môn ở Boston, Miami hoặc San Francisco.

Specialized Programs
Specialized Programs

Học Phí Trọn Gói

Giá khuyến mại – Tiết kiệm tới 25%.

Start typing and press Enter to search