Chương trình Ôn Thi

Đạt được điểm tốt nhất trong kỳ thi TOEFL® của bạn

Đạt điểm cao nhất trong kỳ thi IELTS™ hoặc TOEFL® với chương trình Ôn thi Tổng hợp của TALK. Cùng với việc tiếp tục hỗ trợ, các giáo viên của chúng tôi cung cấp các chiến lược làm bài thi và các kỹ năng tiếng Anh cụ thể để thành công trong kỳ thi.

Nếu các kế hoạch của bạn bao gồm học tại một trường đại học ở Mỹ, TALK có thể giúp bạn đạt được điều đó! TALK mang tới những cơ hội ôn thi cho các kỳ thi mà bạn sẽ cần để được chấp thuận vào đại học.

Bắt đầu từ hôm nay!

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TỔNG HỢP CỦA CHÚNG TÔI SẼ:

  • Hướng dẫn xây dựng học tập để đảm bảo thành công cao nhất
  • Dạy các chiến lược làm bài thi để đạt điểm cao hơn
  • Thực tập tất cả các phần của bài thi
  • Xây dựng sự tự tin
Chương trình Ôn Thi
TOEFL® IBT Complete

Đạt điểm tốt nhất trong kỳ thi TOEFL® với các khoá học TOEFL® iBT Complete. Khoá học này gồm 16 hoặc 18 tiết học mỗi tuần đối với các lớp học nhóm nâng cao TOEFL®.

Start typing and press Enter to search