Một thầy một trò

Để đi sâu và hướng tới cá nhân, hãy thử các lớp Một thầy Một trò!

Với các Lớp Một thầy Một trò, chúng tôi có thể lập một khoá biểu phù hợp với hiện trạng bận bịu của bạn. Một giáo viên TALK sẽ làm việc cùng bạn để giúp đạt được mức tiếng Anh mong mốn hoặc cải thiện một lĩnh vực cụ thể. Các lớp Một thầy Một trò được thiết kế một cách linh hoạt và đáp ứng các mục tiêu học tập cá nhân của bạn.

Một thầy Một trò có tại Atlanta, Aventura, Boston, Fort Lauderdale, Miami, Miami Beach, San Francisco

Các điểm chính

  • Khoá biểu linh hoạt đáp ứng các yêu cầu cá nhân của bạn
  • Một thầy một trò hướng tới những nhu cầu và mong muốn của chính bạn
  • Một kế hoạch học tập được cá nhân hoá nhằm giúp bạn đạt được các mục tiêu
  • Các hướng dẫn viên trình độ cao
  • Mỗi tiết học tương đương 50 phút dạy và các buổi học tối liểu là 2 tiết
MÔ TẢ Các tiết học cá nhân ở trường
TẬP TRUNG 2 hoặc nhiều hơn tiết học mỗi tuần
CÁC BẬC HỌC 10 bậc từ Bắt đầu tới Thông thạo
Student Visa Theo yêu cầu nếu tham dự 18 tiết hoặc hơn mỗi tuần

MỘT THẦY MỘT TRÒ

Các lớp Một thầy Một trò là lý tưởng cho những người mới bắt đầu hoặc những người yêu cầu tiếng Anh đặc biệt như Tiếng Anh Văn Phòng, IELTS™, Ôn thi hoặc phát âm. Có thể học riêng hoặc cùng với khoá học TALK bất kỳ. Hiệu quả nhất khi kết hợp với những khoá học Tiếng Anh Phổ thông hoặc Tiếng Anh Nâng cao.

Start typing and press Enter to search