Khóa Học Tiếng Anh Tổng Quát | Bán Thời Gian

Khóa Học Tiếng Anh Tổng Quát Bán Thời Gian (PT) của chúng tôi lý tưởng cho học sinh ở tất cả các trình độ tiếng Anh muốn nâng cao kiến thức trong khi tận hưởng thời gian rảnh rỗi để tham gia vào chương trình hoạt động và tham quan của chúng tôi

Mô Tả Khóa học tiếng Anh tổng quát bán thời gian với các lớp học theo nhóm
Thời Lượng 16 tiết mỗi tuần
Trình Độ 10 trình độ từ Sơ Cấp đến Lưu Loát với Trình Độ 7 đến 10 tập trung vào học thuật
Visa Học Sinh Không Bắt Buộc

Những Điểm Chính

  • Các lớp học được tổ chức từ Thứ Hai đến Thứ Năm trong suốt cả năm.
  • Học sinh có thể bắt đầu vào ngày Thứ Hai bất kỳ (hoặc Thứ Ba nếu Thứ Hai là ngày nghỉ lễ) và kết thúc vào vào ngày Thứ Năm bất kỳ.
  • Mỗi tiết học kéo dài 50 phút.
  • Tối thiểu 2 tuần

Start typing and press Enter to search