GÓI HỌC PHÍ TOÀN PHẦN

Tiết kiệm tới 25%!

Tìm các lợi ích của Gói học phí toàn phần

Tuyệt vời cho các học viên mong muốn sự linh hoạt để thửu các chương trình khác nhau

Bao gồm các bài học cá nhân nếu chỉ tham gia khoá học Tiếng Anh phổ thông.

Bao gồm

  • Phí Nộp Đơn
  • Các Sách
  • Chuyển Phát Quốc Tế

 

Một trong số lựa chọn khoá học toàn thời gian sau (ở nơi có):

  • Tiếng Anh Nâng Cao
  • Tiếng Anh Phổ Thông + 2 tiết Một thầy một trò/tuần
  • Tiếng Anh Phổ Thông + Tự chọn
  • Ôn Thi (TOEFL iBT Complete) + 2 tiết Một thầy một trò/tuần
  • Ôn Thi (TOEFL iBT Complete) + Tự chọn
  • Tiếng Anh Văn Phòng Nâng Cao + Tự chọn

Học Phí

THỜI LƯỢNG HỌC PHÍ TRỌN GÓI THÊM TUẦN HỌC LINH ĐỘNG
4 Các tuần U$ 1,570 U$ 390
8 Các tuần U$ 2,780 U$ 345
12 Các tuần U$ 4,100 U$ 340
16 Các tuần U$ 5,280 U$ 330
24 Các tuần U$ 7,500 U$ 310
36 Các tuần U$ 10,600 U$ 295
48 Các tuần U$ 13,950 U$ 290

Xin nhắc Học Phí Trọn Gói có trong phần Câu Hỏi và Nhận Xét nếu đây là chương trình bạn hứng thú.