Phát triển các kỹ năng tiếng Anh chuyên môn của bạn cùng với các khoá Tiếng Anh Văn Phòng, Tiếng Anh Văn Phòng Nâng Cao và Tiếng Anh Văn Phòng Tuỳ Chọn của TAlK.

PHÁT

Làm quen với các chủ đề và từ vựng văn phòng toàn cầu

Học cách tìm kiếm các trang việc làm

Tạo thư và CV xin việc

Thực tập các kỹ năng phỏng vấn

Liên hệ với Chúng tôi