ปรับแต่งและค้นหา

สามารถดูได้ที่

หลักสูตรภาษาอังกฤษในสหรัฐอเมริกา

หลักสูตรได้ออกแบบมาเพื่อนักเรียนทุกระดับที่ต้องการพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษ หลักสูตรต่างๆสอนโดยใช้วิธีการสื่อสารที่ให้นักเรียนมส่วนร่วมในชั้นเรียนอย่างกระตือรือร้น ฝึกฝนและบูรณาการทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียน

ปรับแต่งและค้นหา

สามารถดูได้ที่
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะทางภาษาให้ก้าวหน้าเต็มเวลาและนอกเวลา!
พัฒนาทักษะด้านการสื่อสารหลักทั้งสี่ และปรับปรุงการออกเสียง ไวยากรณ์ และคำศัพท์ให้ดีขึ้น
พัฒนาคะแนนของคุณในการสอบ TOEFL® ของคุณด้วยหลักสูตรTOEFL® iBT Complete ของเรา
สำหรับข้อมูลเชิงลึก และความสนใจส่วนตัว ลองเรียนแบบตัวต่อตัวกับเรา

ต้องการความช่วยเหลือ?

หากคุณมีคำถาม หรือความเห็นเกี่ยวกับ TALK หลักสูตรภาษาอังกฤษของเรา หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกปุ่มข้างล่างเพื่อติดต่อเรา!

การรับรองและสมาคม

โรงเรียนภาษาอังกฤษของ TALK ได้รับการรับรองจากกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิแห่งสหรัฐอเมริกาและ ACCET และเป็นสมาชิกของ TESOL, NAFSA, IELTS และ ATD

TALK Schools เป็นส่วนหนึ่งของ TALK Education Group ร่วมกับ UnistudyUSA, TALK IELTS Center, TALK Kids, Real World Translations และ Brentwood