เกี่ยวกับโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ TALK

การผสมผสานวัฒนธรรมเต็มรูปแบบทั้งในและนอกชั้นเรียน

ตั้งแต่ปี 1996 เป็นต้นมา เรามีความภูมิใจที่ได้สอนนักเรียนจากทั่วโลก เราเชื่อว่าวิธีเรียนภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดคือการได้สัมผัสกับวัฒนธรรมอเมริกันทั้งในและนอกชั้นเรียน ด้วยสิ่งที่เรามีบริการให้แก่นักเรียน ทั้งหลักสูตรภาษาอังกฤษและกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นมากมาย เพื่อให้นักเรียนสามารถสัมผัสกับเมืองและผู้คนใหม่ ๆ และได้ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษของตนเองไปพร้อมกัน

ภารกิจของเรา

คือการช่วยสร้างโลกที่เชื่อมกันด้วยการสื่อสาร ความเข้าใจ การร่วมมือและความเคารพระหว่างบุคคลในทุกประเทศและทุกวัฒนธรรม

วิธีการของเรา

คือการฝึกอบรมภาษาโดยใช้วิธีการเรียนการสอนและเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด และโดยการผสมผสานกิจกรรมทางสังคม วัฒนธรรมและทางการศึกษาเข้าไว้ด้วยกัน

สิ่งที่คุณจะได้รับจากหลักสูตรของ TALK:

 • ชั้นเรียนที่ตรงกับความต้องการ และการบ้านที่เหมาะสม เพื่อให้นักเรียนมีความก้าวหน้าได้สูงสุด
 • เทคโนโลยีในห้องเรียนแบบอินเตอร์แอคทีฟเพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการเรียนของคุณ
 • หัวข้อการเรียนที่เป็นประโยชน์และน่าติดตามจะเพิ่มความสนใจในบทเรียนของคุณ
 • ระดับการเรียนที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะได้รับประโยชน์จากชั้นเรียน
 • กิจกรรมและโปรแกรมภาษานอกหลักสูตรมากมาย
 • ชั้นเรียนจะเริ่มทุก ๆ วันจันทร์
 • มีการทดสอบวัดระดับในวันแรกของการเรียนเพื่อประเมินระดับภาษาอังกฤษของคุณ
 • ระยะเวลาการเรียนที่ยืดหยุ่น ตั้งแต่ 2 สัปดาห์ ไปจนถึง 52 สัปดาห์
 • 10 ระดับชั้น ตั้งแต่ Beginner ไปจนถึง Fluency
 • แต่ละระดับ = 10 สัปดาห์
 • 1 บทเรียน = 50 นาที
 • ประกาศนียบัตรการสำเร็จการศึกษาเพื่อบันทึกความสำเร็จของคุณ

เทคโนโลยีแบบอินเตอร์แอคทีฟ

มากกว่ากระดานดำ – คือเป้าหมายของการใช้เทคโนโลยีในห้องเรียนแบบอินเตอร์แอคทีฟของเรา

หลักสูตรของ TALK ใช้เทคโนโลยีแบบอินเตอร์แอคทีฟเพื่อนำความรู้ทางออนไลน์มาใช้ในการเรียนการสอนประจำวัน

เทคโนโลยีแบบอินเตอร์แอคทีฟทำให้บทเรียนบนกระดานซึ่งมีทั้งแบบฝึกหัดการฟัง การออกเสียง และไวยากรณ์มีความน่าสนใจขึ้น  นักเรียนและคุณครูจะฟังและเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ ๆ จาก TED Talks และนำมาใช้ในชีวิตจริงด้วยรูปภาพจาก Google  นักเรียนจะทำแบบทดสอบและแบบฝึกหัดที่มีการจับเวลาด้วยปากกาสไตลัสบนกระดาน

การรับรองวิทยฐานะ

About TALK English Schools

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ TALK ได้รับการรับรองวิทยฐานะจาก ACCET (คณะกรรมการรับรองวิทยฐานะการศึกษาต่อเนื่องและการฝึกอบรม) และได้รับอนุญาตให้รับนักเรียนต่างชาติเพื่อลงทะเบียนเรียนได้ตามกฎหมายรัฐบาลกลาง TALK ได้รับการรับรองวิทยฐานะมาตั้งแต่ปี 1999

คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ACCET ได้ที่ www.accet.org

สมาชิกภาพ

About TALK English Schools
NAFSANational Association of Foreign Student Advisers
About TALK English Schools
IELTSThe International English Language Testing System
About TALK English Schools
ATDAssociation for Talent Development
About TALK English Schools
TESOLTeachers of English to Speakers of Other Languages
About TALK English Schools
UNISTUDYEducational Consulting Company

Start typing and press Enter to search