About TALK English Schools

Hoà nhập Trong và Ngoài Lớp Học

Từ năm 1996, chúng tôi hân hạnh dạy các học viên trên toàn thế giới. Chúng tôi tin phương pháp dạy học tốt nhất để học tiếng Anh là hoà mình vào văn hoá Mỹ cả trong lẫn ngoài lớp học. Chúng tôi đạt được điều này qua việc đem tới một loạt những khoá đào tạo mở rộng và một lịch trình các hoạt động thú vị tới cho các học viên khám phá các thành phố mới và thực hành các kỹ năng Anh ngữ.

Bổn phận của chúng tôi

Giúp tạo dựng một thế giớ trong đó sự trao đổi, hiểu biết, hợp tác và tôn trọng hiện hữu giữa công dân của mọi quốc gia và mọi nền văn hoá.

Phương cách của chúng tôi

Áp dụng đào tạo ngôn ngữ qua việc tận dụng hiệu quả nhất công nghệ và phương pháp đào tạo, đồng thời nồng ghép các hoạt động học tập, văn hoá và xã hội.

Các khoá học của TALK cung cấp cho bạn:

 • Thời lượng lý tưởng cho việc học tập trên lớp và tại nhà nhằm đảm bảo sự tiến bộ nhanh nhất.
 • Công nghệ lớp học tương tác nhằm nâng tao trải nghiệm học tập của bạn.
 • Những chủ đề hấp dẫn liên quan để giúp bạn duy trì sự hứng thú.
 • Các bậc học phù hợp đảm bảo bạn được thử thách trong lớp.
 • Các hoạt động và bài tập ngôn ngữ phụ đạo.
 • Các lớp học bắt đầu vào Thứ hai hàng tuần.
 • Kiểm tra đầu vào trong ngày đầu tiên để đánh giá năng lực tiếng Anh của bạn.
 • Khoá học linh hoạt từ 2 tuần tới 52 tuần.
 • 10 bậc học, từ bắt đầu tới thành thạo.
 • Mỗi khoá = 10 tuần
 • 1 tiết = 50 phút
 • Chứng chỉ Tốt nghiệp cho thành công của bạn.

Công nghệ tương tác

Vượt trội hơn bảng đó là mục tiêu cảu việc ứng dụng công nghệ lớp học tương tác.

Các khoá học sử dụng công nghệ tương tác để lồng ghép các khoá học trực tuyến vào trong các bài tập hàng ngày.

Công nghệ tương tác đưa kiến thức sách vở vào cuộc sống hiển hiện trên bảng đồng thời lồng ghép các bài tập nghe, phát âm và ngữ pháp. Các học viên và giáo viên sử dụng TED Talks để nghe và học từ mới và áp dụng vào cuộc sống với những hình ảnh trên Google. Các bài tập từ vựng có đếm giờ được tiến hành thông qua bút cảm ứng trên bảng.

Các chứng nhận

Giới Thiệu về TALK English Schools

Các trường TALK English School được chứng nhận bởi ACCET (Hội đồng Kiểm định Đào tạo và Giáo dục) và được cấp phép theo luật liên bang để đào tạo các học viên không nhập cư. TALK được chứng nhận từ năm 1999.

Để biết thêm về ACCET, xin truy cập www.accet.org

Các thành viên

Giới Thiệu về TALK English Schools
NAFSANational Association of Foreign Student Advisers
Giới Thiệu về TALK English Schools
IELTSThe International English Language Testing System
Giới Thiệu về TALK English Schools
ATDAssociation for Talent Development
Giới Thiệu về TALK English Schools
TESOLTeachers of English to Speakers of Other Languages
Giới Thiệu về TALK English Schools
UNISTUDYEducational Consulting Company

Start typing and press Enter to search