Việc Làm tại TALK Schools

TALK Schools chuyên giảng dạy ngôn ngữ từ năm 1996. Sứ mệnh của chúng tôi là giúp tạo ra một thế giới nơi tồn tại giao tiếp, sự hiểu biết, hợp tác và tôn trọng giữa người dân tất cả các quốc gia và nền văn hóa. TALK đã gắn kết sinh viên từ khắp nơi trên thế giới lại với nhau để học tiếng Anh, cũng như mở rộng tầm nhìn cho những người lớn, thanh thiếu niên và trẻ em muốn học ngoại ngữ.

Nếu bạn đang muốn trở thành một phần trong nền văn hóa của niềm đam mê và sự xuất sắc, nổi tiếng về môi trường học tập tuyệt vời và dịch vụ cao cấp, chúng tôi mời bạn khám phá các cơ hội nghề nghiệp của chúng tôi để xem bạn có thể kết hợp tầm nhìn của chúng tôi với giấc mơ của bạn như thế nào!

Submit your job application

  • Maximum File Size 3MB
    Accepted file types: jpg, pdf, Max. file size: 3 MB.

Summer Flash Promo: Only $110/week for bookings of 5 weeks or more at all 6 locations!

Humanities

This course is designed for students to develop a general knowledge of literature, art, music, and the performing arts. The course covers periods from classical to contemporary in the fields of poetry, prose, philosophy, art, architecture, music, dance, theater, and film. Students will develop a framework to comprehend, analyze and interpret various works of art.