เรียนภาษาอังกฤษในอเมริกา

เรียนภาษาอังกฤษในอเมริกากับ TALK English Schools คุณจะได้ซึมซับกับวัฒนธรรมอเมริกันได้จาก 7 สาขาโรงเรียนของเรา

Homepage

คุณภาพ

98% ของนักเรียนอยากจะแนะนำ TALK ให้แก่ครอบครัวและเพื่อน ๆ โรงเรียนซึ่งได้รับการรับรองวิทยฐานะจาก ACCET ของเรามีสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้อันยอดเยี่ยม

การผสมผสานของวัฒนธรรม

เจ้าหน้าที่และอาจารย์ที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพของเราสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนฝึกภาษาอังกฤษทั้งในห้องเรียน และในกิจกรรมสนุก ๆ นอกห้องเรียนด้วย!

เข้าร่วมชมรมของ TALK

สิ่งที่นักเรียนพูดถึงเรา

  • I could not imagine being in a better school than at TALK International – Atlanta. I feel so lucky to have such a wonderful, flexible, and helpful teacher like Ms. Massey. I am having so much fun here! Thank you all!

    Dilhan Altug
    Dilhan Altug In Atlanta, from Turkey

Start typing and press Enter to search