ศูนย์สอบ  IELTS™

US051 – ศูนย์สอบ  IELTS™ – TALK English Schools

เราเป็นศูนย์สอบในสหรัฐอเมริกา ตั้งอยู่ที่ ฟอร์ทเลาเดอร์เดล (เดวี) รัฐฟลอริด้า กรุณาอ่านข้อมูลในหน้านี้อย่างละเอียดรอบคอบ หากมีคำถามกรุณาติดต่อเรา หรืออีเมลมาที่  ielts1@talk.edu

สถานที่สอบ  IELTS™ จะเป็นที่ ฟอร์ทเลาเดอร์เดล/เดวี หรือไมอามีบีช

แบบฟอร์มและการดาวน์โหลด

ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคมเป็นต้นไป ที่อยู่ใหม่ของไมอามีจะเป็น: 1000 5th Street #101, Miami Beach, FL 33139.

นี่คือแบบฟอร์มและเอกสารต่างๆที่คุณต้องดาวน์โหลด (โปรดทราบว่าเอกสารทั้งหมดอยู่ในรูปแบบ *Adobe Acrobat):

เราแนะนำให้คุณศึกษาและพิมพ์คู่มือการสอบ IELTS™:

ตารางวันสอบ IELTS™

เอกสารการยืนยันการสมัครสอบของคุณจะมีรายละเอียดสถานที่สอบของคุณ

ลงทะเบียนเข้าสอบเวลา 8.00 น. – 8.45 น.

กรุณามาให้ตรงเวลา

ผู้สอบไม่สามารถลงทะเบียนเข้าสอบได้หลังจาก 8.45 น.

การสอบจะเริ่มเวลา 9.00 น.

เกี่ยวกับการสอบ

IELTS™ – International English Language Testing System

IELTS™ คือระบบการสอบภาษาอังกฤษนานาชาติโดยใช้วัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ ซึ่งใช้กันทั่วโลก กว่า 1.4 ล้านครั้งของการสอบ IELTS™ เป็นการทดสอบภาษาอังกฤษที่นิยมกันมากที่สุดในโลก

IELTS™ มีการสอบในกว่า 500 ศูนย์สอบ และสอบบ่อยถึง 4 ครั้งต่อเดือน  IELTS™ เคารพในความหลากหลายระหว่างประเทศ และมีความเป็นธรรมสำหรับทุกคนที่เข้าสอบโดยไม่คำนึงถึงสัญชาติ

คุณสามารถเลือกการสอบ IELTS™ ได้ 2 แบบการสอบ คือ : Academic หรือ General Training ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการใช้ผลสอบเพื่อการศึกษาต่อ การทำงาน หรือการย้ายถิ่นฐาน

การสอบทั้งสองแบบจะแบ่งการทดสอบออกเป็น 4 ส่วนคือ – การฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด

รูปแบบการสอบและผลสอบ IELTS™

รูปแบบการสอบ IELTS™

ผู้สอบจะถูกทดสอบ การฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด

การสอบการฟัง
4 ส่วน 40 ข้อ
เวลา 30 นาที
การสอบการอ่าน General Training
3 บทความ 40 ข้อ
เวลา 60 นาที
หรือ การสอบการอ่าน Academic
3 บทความ 40 ข้อ
เวลา 60 นาที
การสอบการเขียน General Training
2 เรื่อง 150 คำ และ 250 คำเป็นอย่างต่ำ
เวลา 60 นาที
หรือ การสอบการเขียน Academic
2 เรื่อง 150 คำ และ 250 คำเป็นอย่างต่ำ
เวลา 60 นาที
การสอบการพูด
เวลา 11-14 นาที
เวลาในการสอบรวม 2 ชั่วโมง 45 นาที

ผู้สมัครต้องเผื่อเวลาที่จะอยู่ที่ศูนย์สอบทั้งวัน เพราะ จะมีการสอบสัมภาษณ์ในช่วงบ่าย ตารางนัดหมายการสัมภาษณ์จะเรียงลำดับตามการลงทะเบียนการทดสอบ ผู้ที่ลงทะเบียนที่หลังก็จะถูกจัดลำดับการสอบพูดที่หลัง

ผลสอบ

 • ไม่มีการกำหนดการสอบผ่านหรือสอบตก
 • ผู้สอบจะได้รับผลคะแนนที่สอบในระดับ 1 ถึง 9
 • ผู้สอบจะได้รับคะแนนสอบของแต่ละทักษะ และคะแนนรวม
 • คะแนนรวม คะแนนการฟัง และคะแนนการอ่าน จะมีรูปแบบการวัดแบบครึ่งคะแนน
 • คะแนนการเขียน และการอ่าน จะมีรูปแบบการวัดแบบเต็มหนึ่งคะแนน
 • ผลคะแนนมีอายุใช้ได้ถึง 2 ปี

ผลสอบจะออกหลังจากวันสอบ 13 วัน ไม่มีการแจ้งผลสอบทางโทรศัพท์ หรือส่งทางอีเมล

ดูผลสอบ IELTS™ ออนไลน์ของคุณ
กรอกข้อมูลทุกช่องใน https://results.ieltsessentials.com.

การดูผลสอบ IELTS™ ออนไลน์ จะทำได้หลังจากวันสอบ 13 วัน และผลจะคงอยู่ 28 วันหลังจากวันสอบ ผลสอบอย่างเป็นทางการจะถูกส่งออกทางไปรษณีย์หลังจากวันสอบ 13 วัน
โปรดทราบว่าคะแนนจากการดูผลอออนไลน์จะเป็นผลชั่วคราวไม่สามารถยืนยันผลสอบอย่างเป็นทางการของคุณได้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ : การดูผลคะแนนสอบทางออนไลน์ไม่สามารถใช้เป็นผลสอบอย่างเป็นทางการได้ IELTS™ International ศูนย์สอบ IELTS™ และ the IELTS™ Partners ไม่รับประกันความถูกต้องของการแสดงผลออนไลน์ และจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดใดๆ ของการแสดงผลคะแนน IELTS™ International ศูนย์สอบ IELTS™ และ the IELTS™ Partners จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผลการทดสอบของคุณไม่แสดงผล ไม่ว่าจะเกิดจากความผิดพลาดทางเทคนิคหรือขั้นตอนการจัดการ

การแปลผลคะแนน และใบรายงานผลสอบ (TRF- Test Report Form)

Interpretation of Results

ช่วงคะแนน
แบ่งผลคะแนนออกเป็น 9 ระดับและคำอธิบายดังต่อไปนี้ :

ระดับ 9 ผู้ใช้ภาษาในระดับเชี่ยวชาญ – มีความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างดีเยี่ยม เหมาะสม ถูกต้อง คล่องแคล่ว และเข้าใจความหมายได้อย่างสมบูรณ์

ระดับ 8 ผู้ใช้ภาษาในระดับที่ดีมาก – มีความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างดีมาก แต่มีความผิดพลาดและความไม่เหมาะสมเป็นครั้งคราว โดยอาจเกิดความเข้าใจที่ผิดพลาดในสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคย สามารถโต้แย้งที่มีความซับซ้อนได้ดี

ระดับ 7 ผู้ใช้ภาษาในระดับที่ดี – มีความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างดี มีความผิดพลาดและความไม่เหมาะสม และความเข้าใจที่ผิดในบางสถานการณ์ แต่โดยทั่วไปสามารถใช้ภาษาในลักษณะที่ซับซ้อนได้ดี และเข้าใจในเหตุผล

ระดับ 6 ผู้ใช้ภาษาในระดับใช้งานได้ – มีความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะมีความผิดพลาด การใช้อย่างไม่เหมาะสม และความเข้าใจที่ผิดพลาดบ้าง แต่สามารถใช้และเข้าใจภาษาที่มีความซับซ้อนเล็กน้อย โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่คุ้นเคยได้ดี

ระดับ 5 ผู้ใช้ภาษาในระดับปานกลาง – มีความสามารถในการใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างกว้างๆในสถานการณ์ทั่วๆไป และมีความผิดพลาดมาก สื่อสารได้ในระดับพื้นฐานในเรื่องที่ตนถนัด

ระดับ 4 ผู้ใช้ภาษาได้ในระดับจำกัด – มีความสามารถในการใช้ภาษาในการสื่อสารได้เฉพาะเรื่องที่คุ้นเคย มีปัญหาในการทำความเข้าในและการแสดงความคิดเห็น ไม่สามารถใช้ภาษาที่มีความซับซ้อนได้

ระดับ 3 ผู้ใช้ภาษาได้ในระดับจำกัดมาก – มีความสามารถในการสื่อสารและเข้าใจในความหมายทั่วๆไปของสถานการณ์ที่คุ้นเคยมากๆเท่านั้น การสื่อสารหยุดชะงักบ่อยๆ

ระดับ 2 ผู้ใช้ภาษาได้เพียงเล็กน้อย – ไม่สามารถสื่อสารเป็นรูปแบบได้ นอกจากประโยคพื้นฐานสั้นๆ หรือเป็นคำๆ ที่คุ้นเคย มีปัญหาอย่างมากในการทำความเข้าใจการพูด และการเขียนภาษาอังกฤษ

ระดับ 1 ใช้ภาษาไม่ได้ – ไม่สามารถใช้ภาษาได้เลย นอกจากคำศัพท์เพียงเล็กน้อย

ระดับ 0 ไม่ทำข้อสอบ – ไม่มีข้อมูลให้ประเมิน

Test Report Form (TRF)

IELTS™ แสดงผลความสามารถด้านภาษาอังกฤษในทักษะ การฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด

ระดับคะแนนของแต่ละทักษะจะถูกแสดงผลในใบแสดงผลสอบเช่นเดียวกับผลคะแนนรวม ซึ่งใบแสดงผลนี้จะช่วยให้สถาบันต่างๆ ที่ได้รับผลทราบถึงจุดอ่อนและจุดแข็งของผู้สอบได้อย่างชัดเจน คะแนนจะถูกแสดงผลร่วมกับข้อมูลอื่นๆของผู้สอบ ได้แก่ สัญชาติ ภาษาแม่ และวันเดือนปีเกิด และจะระบุด้วยว่าเป็นการสอบ  Academic หรือ General Training

การตรวจผลสอบที่ศูนย์สอบจะทำให้สามารถออกผลได้โดยไม่มีปัญหาเรื่องความล่าช้า ใบรายงานผลที่ถูกต้อง จะต้องมีตราประทับของศูนย์สอบ และตราประทับและลายเซ็นของผู้ดูแลระบบการสอบ  IELTS™ ผลสอบจะต้องถูกส่งจากศูนย์สอบไปยังสถาบันหรือองค์กรผู้รับผลโดยตรง

สำเนาผลสอบจะไม่เป็นที่ยอมรับ

สมัครสอบอย่างไร

To apply ลงทะเบียนออนไลน์ที่ www.ielts.org เพื่อดูวันสอบที่ยังว่างอยู่ได้ทันที!

คุณมีเวลา 5 วันหลังจากนั้น เพื่อที่จะชำระเงินจำนวน 5 และส่งสำเนาหนังสือเดินทางให้เรา หากว่าคุณเลือกที่จะส่งใบสมัครเป็นกระดาษมา ก็จะไม่สามารถรับประกันวันสอบที่คุณเลือกไว้ได้ แต่เราจะทำการติดต่อกลับเพื่อแจ้งถึงวันสอบที่ใกล้เคียงที่สุดที่ยังว่างอยู่ ใบสมัครที่กรอกไม่สมบูรณ์จะไม่ได้รับการยืนยันและคุณจะเสียสิทธิการสอบ! หากวันที่สอบไม่ปรากฎในออนไลน์ นั่นหมายถึงวันสอบนั้นเต็มแล้ว กรุณาตรวจสอบภายหลังในอีก 2-3 วัน เพราะหากมีผู้สมัครท่านใดไม่ส่งเอกสารภายใน 5 วันตามที่กำหนด ใบสมัครนั้นจะถูกยกเลิก ซึ่งจะทำให้มีที่สอบว่างขึ้น
อย่างไรก็ดี เราไม่สามารถรับรองได้ว่าจะมีวันสอบว่างในภายหลังหรือไม่ คุณจึงควรที่จะเลือกระบุวันสอบที่ว่างอยู่เพื่อความมั่นใจว่าคุณจะมีที่สอบแน่นอน
ค่าสอบ 215.00 ดอลลาร์สหรัฐ ชำระโดยบัตรเครดิต (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ทีนี่) หรือ certified check หรือ money order สั่งจ่าย TALK English Schools
โปรดทราบว่าเราไม่รับ postal money orders และ personal checks! หากคุณชำระค่าธรรมเนียนผิดไปจากที่กำหนดไว้ ใบสมัครของคุณจะไม่ได้รับการยืนยันและคุณจะเสียสิทธิการสอบ!
วันสอบ คุณสามารถดูวันสอบทั้งหมดได้ที่นี่.
สถานที่สอบ TALK English Schools – Davie/Fort Lauderdale (Davie)
3501 S. University Drive, Davie, FL 33328
TALK English Schools, Miami Downtown
1390 Brickell Avenue, Miami, FL 33131
โปรดแน่ใจว่ารู้สถานที่สอบที่คุณเลือก และเดินทางมาสอบถูกที่!

ส่งเอกสารประกอบที่ครบสมบูรณ์มาที่อีเมล ielts1@talk.edu

หรือ ส่งทางไปรษณีย์มาที่ :  TALK English Schools – IELTS™ TEST CENTER, 3501 S. University Drive, Suite 3. Davie, FL 33328

การยืนยัน : เราจะส่งอีเมลยืนยันภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากได้รับเอกสารประกอบครบสมบูรณ์แล้ว

เราหวังว่าคุณจะพบคำตอบต่อทุกคำถามของคุณบนเว็บไซต์ของเรา
หากท่านต้องการความช่วยเหลือใดๆในระหว่างขั้นตอนการสมัคร กรุณาติดต่อศูนย์สอบของเราที่หมายเลข 954 533 4546  หรืออีเมล  ielts1@talk.edu

แผ่น CD คู่มือ และตำราเตรียมตัวสอบ Official IELTS™ Preparation Materials

Official IELTS™ Practice Materials และ Official IELTS™ Practice Materials 2

เขียนโดยผู้เขียนที่มีประสบการณ์ทั้งผู้ตรวจข้อสอบ  Cambridge ESOL และเขียนตำรา และการเตรียมตัวสำหรับสอบ  IELTS™ โดย  Official IELTS™ Practice Materials จะใช้ข้อสอบเก่าซึ่งได้รับการอนุมัติจาก the IELTS™ partners.

Top Tips for IELTS™ Academic และ Top Tips for IELTS™ General

Top Tips for IELTS™ คุณจะได้รับ:

 • คำแนะนำที่สำคัญ (‘เคล็ดลับ’) สำหรับการสอบทั้งสี่ทักษะ
 • การฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด
 • ตัวอย่างและคำอธิบายที่ชัดเจน
 • เคล็ดลับทั่วๆไปเพื่อช่วยปรับแต่ละทักษะ
 • หมวดจะปรับแก้อย่างไร
 • สิ่งที่ต้องทำในวันสอบ

ชุดของ Top Tips for IELTS™ ถูกเขียนขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดตั้งการสอบ IELTS™ ซึ่งเป็นคู่มือที่คุณ ‘ต้องมี’ สำหรับการทบทวนและปรับแก้ทักษะของคุณ ทั้ง Top Tips for IELTS™ Academic และ Top Tips for IELTS™ General Training ประกอบด้วย หนังสือและ interactive CD-ROM

เนื้อหาในหนังสือประกอบด้วย:

 • ตัวอย่างและคำอธิบายที่ชัดเจน เพื่อทำให้คุณเข้าใจเคล็ดลับแต่ละอันอย่างแท้จริง
 • เคล็ดลับทั่วๆไป ของแต่ละการทดสอบเพื่อช่วยให้คุณได้มีการตรวจแก้
 • หมวดจะปรับแก้อย่างไร และสิ่งที่จะต้องทำในวันสอบ

Interactive CD-ROM ประกอบด้วย:

 • แบบฝึกหัดข้อสอบจริง IELTS™ ให้คุณได้ฝึกหัด
 • เฉลยคำตอบสำหรับการสอบการฟัง และการอ่าน
 • ตัวอย่างคำตอบสำหรับข้อสอบการเขียนเพื่อให้คุณได้เปรียบเทียบกับคำตอบของคุณ
 • ข้อสอบการฟังเพื่อที่คุณจะได้รู้ว่าข้อสอบเป็นลักษณะใดในวันสอบ
 • วิดีโอของผู้สอบสัมภาษณ์ เพื่อที่คุณจะเข้าใจได้อย่างชัดเจนว่าคุณจะต้องทำอย่างไรในวันสอบ

ราคา และบวกค่าส่งของภายในประเทศสหรัฐอเมริกา

ต้องการสั่งซื้อ กรุณาดาวน์โหลดและกรอกแบบฟอร์มการสั่งซื้อคู่มือเตรียมสอบ ส่งแฟกซ์ มาที่ (954) 990-8746 หรือ ทางอีเมลที่ ielts1@talk.edu

หลักสูตรเตรียมตัวสอบ IELTS™

หลักสูตร

 • ภาพรวมเกี่ยวกับการสอบ IELTS /em>
 • แนะนำเกี่ยวกับการสอบ
 • การฝึกหัดและทำแบบทดสอบ การเขียน การอ่าน การฟัง และการพูด
 • ตัวอย่างและการอธิบายอย่างชัดเจน
 • กลยุทธ์ที่มีประโยชน์ที่จะช่วยพัฒนาผลคะแนนการสอบ
 • เทคนิคต่างๆที่จะใช้ในการสอบ
 • ฝึกฝนการทดสอบ
 • วันจันทร์ และวันพุธ ตั้งแต่เวลา 1.30 น. ถึง 15.30 น.
 • ค่าเล่าเรียน $ 145 ต่อสัปดาห์ และ ค่าธรรมเนียมการสมัคร $ 50 สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นนักเรียนปัจจุบันของ TALK

1 Day Workshop

 • ภาพรวมเกี่ยวกับการสอบ IELTS
 • แนะนำเกี่ยวกับการสอบ
 • กลยุทธ์ที่มีประโยชน์ที่จะช่วยพัฒนาผลคะแนนการสอบ
 • เทคนิคต่างๆที่จะใช้ในการสอบ
 • ฝึกฝนการทดสอบ
 • วันศุกร์ก่อนวันสอบ 13.00 น. – 16.00 น.
 • ค่าเล่าเรียน $ 99 และ ค่าสมัคร $ 50 สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นนักเรียนปัจจุบันของ TALK

Private Lessons

 • สามารถเลือกวันและเวลาที่เหมาะสมสำหรับคุณได้
 • ค่าเล่าเรียน $ 66 ต่อบทเรียน (50 นาที) และ ค่าสมัคร $ 50 สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นนักเรียนปัจจุบันของ TALK

ตำราคู่มือสอบ

 • Official Practice Materials incl. CD
 • Official Practice Materials incl. DVD
 • Top Tips for IELTS Academic
 • Top Tips for IELTS General
 • ชุดละ $ 35 ร่วมค่าส่งภายในประเทศสหรัฐอเมริกา

ค่าสอบ  IELTS™

ค่าสอบ  IELTS™ ใน Florida: $215

ค่าสอบ  IELTS™ ใน Santo Domingo: $415 ดอลลาร์

ค่า DHL : $40.00 (ทางเลือกสำหรับส่งภายในสหรัฐอเมริกา แต่บังคับสำหรับการส่งออกต่างประเทศ)

ค่า Admin : $60

ค่าสอบสามารถชำระโดยบัตรเครดิต (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ทีนี่) หรือ  certified check  หรือ  money order สั่งจ่าย TALK English Schools

โปรดทราบว่าเราไม่รับ  postal money orders และ  personal checks!

การสั่งจ่ายที่ไม่ใช่  TALK English Schools จะถูกตีกลับไปที่ผู้ส่ง และเราจะยืนยันวันสอบหลังจากได้รับใบสมัครที่กรอกครบถ้วนสมบูรณ์ และเอกสารประกอบครบแล้วเท่านั้น

ค่า IELTS™ Preparation Materials (สั่งจ่าย : “TALK English Schools“)

เลือกเฉพาะ official IELTS™ preparation materials ราคา $30.00 บวกค่าขนส่งภายในประเทศสหรัฐอเมริกา $5 (ไม่รวมการส่งระหว่างประเทศ)

การยกเลิกหรือการขอเลื่อนสอบ

ผู้สมัครที่ขอยกเลิก หรือขอเลื่อนวันสอบภายในระยะเวลา 5 สัปดาห์ก่อนวันสอบจะถูกพิจารณาเป็นการยกเลิกและจะถูกยึดค่าสอบที่ได้ชำระไปแล้ว  ผู้สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมทั้งหมดอีกครั้งในการลงทะเบียนสอบใหม่

หากผู้สมัครแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ TALK English Schools ถึงความประสงค์ในการขอเลื่อน หรือขอยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 5 สัปดาห์ก่อนวันสอบ จะได้รับเงินค่าสอบคืนทั้งหมดแต่จะต้องเสียค่าธรรมเนียม $60.00
เราเสียใจที่ไม่สามารถยกเว้นนโยบายการขอคืนเงินให้กับผู้สมัครที่ลงทะเบียนล่าช้าได้

การคืนเงินจะเป็นรูปแบบของการจ่ายเช็ค และโดยปกติจะใช้เวลา 3-4 สัปดาห์นับจากวันที่คุณได้ยื่นคำร้อง ในการดำเนินการและจัดส่งเช็ค

Start typing and press Enter to search