Tùy chỉnh và tìm kiếm

Có tại

Các khóa học về kinh doanh tại Mỹ

Các khóa học này được thiết kế để sinh viên phát triển hoặc xây dựng dựa trên nền tảng của họ về lý thuyết và thực hành kinh doanh. Các khóa học phù hợp với thế giới kinh doanh năng động ngày nay và thường bao gồm các nghiên cứu và phân tích tình huống thực tế.

Tùy chỉnh và tìm kiếm

Available at
Khóa học Business English của chúng tôi giúp bạn phát triển những kỹ năng …
TALK provides you the opportunity to gain a deep understanding of the modern business world by studying …
Các chương trình lược học Trải nghiệm ở Boston, Miami hoặc San Francisco.

Bạn cần trợ giúp?

Nếu bạn có bất kì câu hỏi nào hay lời nhận xét về trường, các chương trình đào tạo ngôn ngữ của TALK hoặc bạn cần thêm thông tin, hãy nhấn vào nút bên dưới để liên lạc ngay với chúng tôi!

Công nhận & Hiệp hội

Các trường Anh ngữ TALK được Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ và ACCET công nhận và là thành viên của TESOL, NAFSA, IELTS và ATD.

Trường Anh ngữ TALK là một phần của Tập đoàn Giáo dục TALK, cùng với UnistudyUSA, Trung tâm IELTS TALK, TALK Kids, Real World Translations và Brentwood.

Humanities

This course is designed for students to develop a general knowledge of literature, art, music, and the performing arts. The course covers periods from classical to contemporary in the fields of poetry, prose, philosophy, art, architecture, music, dance, theater, and film. Students will develop a framework to comprehend, analyze and interpret various works of art.