Tùy chỉnh và tìm kiếm

Có tại

Chương trình trọn gói tại Mỹ

Các chương trình trọn gói này được thiết kế cho những sinh viên tìm kiếm trải nghiệm độc đáo ngoài việc học tiếng Anh. Các gói bao gồm một chương trình tiếng Anh học thuật kết hợp với các chuyến tham quan và hoạt động đã được lên lịch trình và có thể được sắp xếp theo yêu cầu cho các nhóm từ các công ty, đoàn hội (vui lòng liên hệ yêu cầu).

Tùy chỉnh và tìm kiếm

Available at

Bạn cần trợ giúp?

Nếu bạn có bất kì câu hỏi nào hay lời nhận xét về trường, các chương trình đào tạo ngôn ngữ của TALK hoặc bạn cần thêm thông tin, hãy nhấn vào nút bên dưới để liên lạc ngay với chúng tôi!

Công nhận & Hiệp hội

Các trường Anh ngữ TALK được Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ và ACCET công nhận và là thành viên của TESOL, NAFSA, IELTS và ATD.

Trường Anh ngữ TALK là một phần của Tập đoàn Giáo dục TALK, cùng với UnistudyUSA, Trung tâm IELTS TALK, TALK Kids, Real World Translations và Brentwood.