Công nghệ tương tác

Vượt trên các sách giáo khoa!

Các khoá học sử dụng công nghệ tương tác để lồng ghép các khoá học trực tuyến vào trong các bài tập hàng ngày.

Giáo viên sử dụng các tài liệu hiện tại, có liên quan như TED Talks và các tài nguyên trực tuyến tương tự để đưa các khóa học vào cuộc sống. Các lớp học năng động, được thiết kế tốt, mang tính giáo dục và vui nhộn. Các câu đố và bài tập được thực hiện bằng những lần chạm vào bút stylus trên bảng.

Bắt đầu lập kế hoạch nhé?

Các chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng giúp bạn tìm đúng khóa học tiếng Anh trong thành phố đảm bảo phù hợp nhất với nhu cầu của bạn!