หลักสูตร ภาษาอังกฤษทั่วไป

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะทางภาษาให้ก้าวหน้าเต็มเวลาและนอกเวลา!

หลักสูตรนี้จะทำให้นักเรียนสามารถพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษให้ดีขึ้น ด้วยการสนับสนุนให้มีการปรับปรุงการพูด การอ่าน การฟัง การเขียน ไวยากรณ์ การออกเสียง และคำศัพท์

ภาษาอังกฤษระดับสูง เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อ ในระดับวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัย เรามีหลายมหาวิทยาลัยที่ร่วมงานกัน ที่สามารถยื่นผลภาษาอังกฤษของเรา ระดับ 9 แทนผลการสอบ TOEFL หรือ IELTS

ภาษาอังกฤษทั่วไปเปิดสอนแบบเต็มเวลาหรือนอกเวลา

 

ประเภทหลักสูตร

General English
Full-Time
General English
Part-Time
จำนวนชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์ 18 ชั่วโมง 16 ชั่วโมง
เหมาะสำหรับผู้ที่มีวีซ่านักเรียน F1 ใช่ ไม่

จุดสำคัญ

  • ระดับเริ่มต้น ถึง ระดับการใช้ภาษาได้คล่อง ด้วยตารางเรียนทั้ง ภาคเช้า/ภาคบ่าย 3วัน 4วัน และ 5 วันต่อสัปดาห์ ตารางเรียนแต่ละเมืองอาจไม่เหมือนกัน
  • ภาษาระดับสูง (ระดับ 7 ขึ้นไป) เหมาะสำหรับผู้ต้องการเรียนภาษาเพื่อวิชาการหรือวิชาชีพ
  • การสอนแบบอินเตอร์แอคทีฟ เทคโนโลยี ช่วยให้ชั้นเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  • นักเรียนอาจเริ่มเรียนได้ในทุกวันจันทร์ (หรือวันอังคาร หากวันจันทร์เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์) และเรียนวันสุดท้ายในวันศุกร์ใด ๆ ก็ได้
  • แต่ละบทเรียนจะใช้เวลา 50 นาที
  • เหมาะสำหรับผู้ที่มีวีซ่านักเรียน F1
  • หลังจากจบหลักสูตร คุณจะได้รับใบประกาศนียบัตร
  • ในแต่ละระดับหรือตารางเรียน อาจไม่มีเปิดตลอด

รับใบเสนอราคาฟรีทันที

ต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อเรา

ต้องการความช่วยเหลือ?

หากคุณมีคำถาม หรือความเห็นเกี่ยวกับ TALK หลักสูตรภาษาอังกฤษของเรา หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกปุ่มข้างล่างเพื่อติดต่อเรา!

การรับรองและสมาคม

โรงเรียนภาษาอังกฤษของ TALK ได้รับการรับรองจากกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิแห่งสหรัฐอเมริกาและ ACCET และเป็นสมาชิกของ TESOL, NAFSA, IELTS และ ATD

TALK Schools เป็นส่วนหนึ่งของ TALK Education Group ร่วมกับ UnistudyUSA, TALK IELTS Center, TALK Kids, Real World Translations และ Brentwood