TOEFL® iBT complete

พัฒนาคะแนนในการสอบTOEFL®ของคุณด้วยหลักสูตรTOEFL® iBT Complete ของเรา

คุณต้องการTOEFL® iBT เพื่อเข้ามหาวิทยาลัยหรือเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพของคุณหรือไม่? หลักสูตรTOEFL® iBT ของเราจะสอนกลยุทธ์การทดสอบโดยเฉพาะในขณะที่พัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษโดยรวมของคุณ ซึ่งจำเป็นสำหรับการได้คะแนนสูงของTOEFL® iBT

 

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อ:

 • พัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษทั่วไป
 • สอนเนื้อหาที่มักพบในข้อสอบ
 • สอนกลยุทธ์ในการสอบ
 • จัดให้มีการฝึกทำข้อสอบ

 

สิ่งที่คาดหวังจากหลักสูตรนี้

 • นักเรียนทุกคนจะได้รับการทดสอบเพื่อวัดระดับภาษาอังกฤษเมื่อเดินทางมาถึง
 • หากนักเรียนไม่อยู่ในระดับที่กำหนดเพื่อเริ่มหลักสูตร พวกเขาจะถูกจัดให้อยู่ในหลักสูตรภาษาอังกฤษในระดับที่เหมาะสม (ระดับเริ่มต้น ระดับกลาง ถึงระดับสูง)
 • ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ของคุณเกี่ยวกับผลการทดลองสอบ การกำหนดหลักสูตรและการพัฒนาทักษะต่างๆ
 • การฝึกทำแบบทดสอบออนไลน์และการทบทวนเนื้อหาTOEFL® iBT

 

คุณจะได้รับประโยชน์จากหลักสูตรนี้หาก

 • ระดับภาษาของคุณอยู่ในระดับต่ำถึงขั้นเชี่ยวชาญ
 • คุณต้องการได้รับวุฒิบัตรภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
 • คุณต้องการเข้ามหาวิทยาลัยในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ
 • คุณต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั่วไปของคุณ

** หลักสูตรนี้อาจไม่มีเปิดตลอด

ประเภทหลักสูตร

 • ประเภทหลักสูตร: เต็มเวลาและไม่เต็มเวลา
 • จำนวนชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์: 18 & 16
 • ต้องใช้วีซ่านักเรียน F1: ใช่

ประเด็นสำคัญ

 • ระดับต่ำขั้นสูงจนถึงความเชี่ยวชาญ
 • อินเตอร์แอคทีฟ เทคโนโลยี ทำให้ชั้นเรียนมีความคล่องตัว
 • นักเรียนสามารถเริ่มวันจันทร์ใดก็ได้ (หรือวันอังคารหากวันจันทร์เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์) และสิ้นสุดวันศุกร์ใดก็ได้
 • แต่ละบทเรียนมีความยาว 50 นาที
 • เมื่อจบหลักสูตรคุณจะได้รับใบรับรองการจบหลักสูตร

รับใบเสนอราคาฟรีทันที

ต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อเรา

ต้องการความช่วยเหลือ?

หากคุณมีคำถาม หรือความเห็นเกี่ยวกับ TALK หลักสูตรภาษาอังกฤษของเรา หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกปุ่มข้างล่างเพื่อติดต่อเรา!

การรับรองและสมาคม

โรงเรียนภาษาอังกฤษของ TALK ได้รับการรับรองจากกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิแห่งสหรัฐอเมริกาและ ACCET และเป็นสมาชิกของ TESOL, NAFSA, IELTS และ ATD

TALK Schools เป็นส่วนหนึ่งของ TALK Education Group ร่วมกับ UnistudyUSA, TALK IELTS Center, TALK Kids, Real World Translations และ Brentwood