การพัฒนาธุรกิจอย่างมืออาชีพ

TALK ให้โอกาสคุณในการทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับโลกธุรกิจสมัยใหม่โดยการเรียนวิชาที่สำคัญที่สุดในขณะที่พัฒนาทักษะทางธุรกิจอย่างมืออาชีพและยังได้พัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษของคุณอีกด้วย

หลักสูตรได้รับการออกแบบมาเพื่อครอบคลุมพื้นฐานทางทฤษฎีและหลักการพื้นฐานของแต่ละวิชาและรวมถึงวิธีการวิเคราะห์ที่ผู้จัดการธุรกิจใช้ในการตัดสินใจที่สำคัญในชีวิตจริง

หลักสูตรเหล่านี้เป็นเพียงหลักสูตรการเรียนการสอนและไม่ได้เตรียมนักเรียนให้พร้อมสำหรับการหางานทุกประเภท

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ

 • การพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษและทักษะการนำเสนอผลงานของคุณ
 • การพัฒนาทักษะใหม่ ๆ และการได้มาซึ่งการติดต่อระหว่างประเทศกับนักเรียนคนอื่น ๆ จากทั่วโลก
 • ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกและโลกธุรกิจ
 • ได้รับใบรับรองการเข้าร่วมหรือการสำเร็จหลักสูตรสำหรับแต่ละวิชา (หลังจากได้เกรดผ่านเกณฑ์)

ข้อกำหนดการเข้าเรียน

 • วีซ่า F-1 และอายุขั้นต่ำ 18 ปี
 • จบมัธยมปลาย
 • ความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับ 6 หรือสูงกว่า
 • การลงทะเบียนขั้นต่ำ 1 หลักสูตรเต็มรูปแบบ
 • แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้ใหญ่และความเต็มใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมในห้องเรียน
The goal is that the student develops an understanding of the role of Marketing in a firm; what marketing is, what is marketing strategy and what tools a company has, to implement these strategies. This includes buyer behavior, the psychological factors and environmental factors that influence the decision making the process of a consumer, and the five stages of the decision-making process. Also, STP – segmentation, targeting, and positioning and 4 Ps: product, price, place, and promotion should be understood.
The goal is that the student develops an understanding of the principles, purposes, functions, and techniques of management including an understanding of the important management ideas, processes, techniques, concepts, and elements, and the theory and significant underlying assumptions, concepts, and limitations of management data, including a comprehension of the rationale of procedures, methods, and analyses.
The goal is for students to develop an understanding of how free markets work to allocate resources efficiently, how individual consumers make economic decisions to maximize utility, and how individual firms make decisions to maximize profits, identify the characteristics of the different market structures, analyze the behavior of firms in terms of price and output decisions and the determination of wages and analyze and evaluate the distribution of income.
The goal is that the student develops an understanding of the principles of economics that apply to an economy, particularly the general price level, output and income, and interrelations among sectors of the economy, the determinants of aggregate demand and aggregate supply, monetary and fiscal policy tools that can be used to achieve specific policy objectives, and concepts such as gross domestic product, consumption, investment, unemployment, inflation, inflationary gap and recessionary gap.
This course covers fundamental terminology, and basic concepts of information systems as well as the application of that knowledge. The goal is for students to develop an understanding of software applications used in business, the functioning of the world wide web, the utilization of specialized technology used in e-commerce, data management and information systems. Also, software development, programming concepts and data management are covered.

The goal is for students to develop an understanding of the history and sources of American Law and the Legal System. Emphasis is placed on the functions of contracts in American business law, torts, agency and employment and sales.

The goal is for students to develop an understanding of the basic facts and concepts as well as general theoretical approaches used by sociologists. The course covers topics including the role of institutions, social patterns, social processes, social stratifications, and concludes with the sociological perspective.

The goal is for students to develop an understanding of business and the environment in which businesses operate. The course will cover topics including economic issues, international business, government & business, business ownership, small business, entrepreneurship, franchise, management process, HR management, production & operations, marketing management, financial management, risk management & insurance, management, and information systems.
The goal is for the student to develop an understanding of the role of money and banking in the business world. The course will cover topics including the role & kinds of money, commercial banks & other financial intermediaries, central banking, Federal Reserve System, money & macroeconomics, U.S. monetary policy, the international monetary system.
The goal is for students to develop an understanding of how and why humans settled in the places and regions they did. The course will cover topics including earth and basic facts (maps, physiography, atmosphere, soils and vegetation, water), culture and environment, settlement patterns, political geography and regional geography.
The goal is for students to develop an understanding of how and why organizations behave the way they do. Topics of study include the scientific approaches, research designs, data collection methods, individual processes & characteristics, interpersonal & group processes, organizational processes, change & development processes.
The goal is for students to develop an understanding of the concept and fundamental factors of personal finance. The course covers topics including financial goals, cash management, credit & debt, installment loans, interest calculations, major purchases, taxes, insurance, investments, retirement and estate planning, and others.

วันที่ของหลักสูตร

2022 Courses & Dates
Introduction to Business Jan 03 to Feb 17
Money & BankingFeb 22 to Apr 14
Human / Cultural GeographyApr 19 to Jun 02
Summer BreakJun 06 to Aug 26
Organizational BehaviourAug 29 to Oct 20
Personal FinanceOct 24 to Dec 15

ตารางเรียนประจำสัปดาห์

 • 18 คาบ/สัปดาห์
 • ต้องใช้วีซ่านักเรียน F1
 • กำหนดการ 4 วันต่อสัปดาห์
Mondays-Thursday
Class9:00 – 9:50
Break9:50 – 10:10
Class10:10 – 11:50
Break11:50 – 12:10
Class12:10 – 13:00
Only on Monday
Break13:00 – 13:30
Class13:30 – 15:30

การพัฒนาธุรกิจอย่างมืออาชีพ เปิดสอนที่

รับใบเสนอราคาฟรีทันที

ต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อเรา

ต้องการความช่วยเหลือ?

หากคุณมีคำถาม หรือความเห็นเกี่ยวกับ TALK หลักสูตรภาษาอังกฤษของเรา หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกปุ่มข้างล่างเพื่อติดต่อเรา!

การรับรองและสมาคม

โรงเรียนภาษาอังกฤษของ TALK ได้รับการรับรองจากกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิแห่งสหรัฐอเมริกาและ ACCET และเป็นสมาชิกของ TESOL, NAFSA, IELTS และ ATD

TALK Schools เป็นส่วนหนึ่งของ TALK Education Group ร่วมกับ UnistudyUSA, TALK IELTS Center, TALK Kids, Real World Translations และ Brentwood