Professional
Development
Activity

Các chương trình lược học

Khởi động Hoạt động Phát triển Nghề nghiệp của bạn

BƯỚC 1

Tham gia vào một khoá tiếng Anh + Lớp Chuẩn bị Hoạt động Phát triển Nghề nghiệp (22 tiết mỗi tuần)

BƯỚC 2

Gặp một nhân viên tư vấn TALK để thảo luận về các mục tiêu, kinh nghiệm và mục đích sự nghiệm của bạn để tìm công ty tốt nhất cho bạn.

BƯỚC 3

Nhân viên tư vấn TALK lập lịch phỏng vấn trực tiếp hoặc qua Skype với một công ty ở Boston Miami hoặc San Francisco.

Các yêu cầu

 • Visa dạng F-1 và tối thiểu 18 tuổi
 • Cấp bậc tiếng Anh tối thiểu 7
 • Thời gian ham dự tối thiểu 12 tuần
 • Linh hoạt ở công ty lựa chọn
 • Thể hiện sự chín chắn và độc lập

(* During host company placement)

Các lĩnh vực tiềm năng

 • Quản trị Kinh doanh
 • Tiếp thị
 • Quảng cáo
 • Bán hàng
 • Tài chính
 • Nhân sự
 • Bán lẻ/Thời trang
 • Nhà hàng & Du lịch
 • Công nghệ Thông tin & Chế tạo

Hãy xem Hoạt động Phát triển Nghề nghiệp trong phần Các Câu Hỏi và Nhận Xét nếu đây là chương trình bạn yêu thích.

Start typing and press Enter to search