Kể từ năm 1998, TALK đã gắn kết sinh viên từ khắp nơi trên thế giới lại với nhau để học tiếng Anh. Sứ mệnh của chúng tôi là giúp tạo ra một thế giới nơi tồn tại giao tiếp, sự hiểu biết, hợp tác và tôn trọng giữa người dân tất cả các quốc gia và nền văn hóa. Tại TALK, chúng tôi tin rằng phương pháp học tiếng Anh hiệu quả nhất là được đắm mình hoàn toàn trong văn hóa Mỹ cả trong và ngoài lớp học. Chúng tôi đạt được điều này bằng cách cung cấp một loạt các chương trình tiếng Anh và cung cấp lịch hoạt động đầy thú vị để sinh viên khám phá thành phố mới của họ. Chúng tôi cung cấp các chương trình Anh ngữ cho cá nhân và theo nhóm cho sinh viên ở mọi độ tuổi và trình độ. TALK sử dụng phương pháp giao tiếp thu nhận ngôn ngữ với các tài liệu và công nghệ hiện đại nhất để tối ưu hóa việc học của bạn! Việc chú trọng vào trải nghiệm học tập tuyệt vờc và sự chú ý đến từng chi tiết của chúng tôi sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu.

Các khóa học của TALK cung cấp cho bạn:

  • Số lượng giờ học tại lớp và học tại nhà lý tưởng nhằm đảm bảo sự tiến bộ tối đa
  • Công nghệ tương tác trong lớp học để nâng cao trải nghiệm học tập của bạn
  • Các môn học thú vị và phù hợp để giúp bạn luôn hứng thú
  • Trình độ phù hợp để đảm bảo bạn được thử thách trong lớp
  • Sự chú ý đến từng cá nhân và quy mô lớp học trung bình 10-12 sinh viên (và tối đa là 15 sinh viên) cung cấp môi trường nuôi dưỡng để hỗ trợ sự tiến bộ của bạn
  • Hoạt động ngôn ngữ và bài tập ngoại khóa

Quy trình kiểm tra và lập tài liệu bao gồm:

  • Bài kiểm tra xếp lớp vào ngày đầu tiên bạn tham gia, cho phép chúng tôi đánh giá mức trình độ tiếng Anh đầu vào của bạn
  • Các bài kiểm tra sự tiến bộ hàng tuần
  • Kỳ thi cuối cùng khi hoàn thành mỗi trình độ
  • Chứng Nhận Hoàn Thành Khóa Học hoặc Chứng Nhận Tham Dự để ghi nhận thành công của bạn

Công Nghệ Tương Tác của Chúng Tôi

Vượt qua cách học truyền thống với bảng đen – đó là mục đích của việc sử dụng công nghệ tương tác trong lớp học

Hãy tưởng tượng việc sử dụng Google tìm kiếm trên bảng tương tác để xác định từ vựng…

Hoặc kéo bản đồ trực tuyến lên để giúp kể một câu chuyện …

Giáo viên tại TALK sử dụng công nghệ tương tác để kết hợp các nguồn lực trực tuyến như tìm kiếm ảnh Google, video YouTube và các sự kiện diễn ra trong lớp học. Đây là cách hiệu quả để sinh viên nâng cao kiến thức đa văn hóa và sự tham gia vào lớp học, cũng như tăng cường sự tương tác giữa các sinh viên.

Công Nhận & Tư Cách Thành Viên

Công Nhận

Trường Ngôn Ngữ TALK International được ACCET (Accrediting Council for Continuing Education and Training – Hội Đồng Công Nhận Giáo Dục và Đào Tạo Liên Tục) công nhận và được ủy quyền theo luật liên bang để ghi danh những học sinh không phải là người nhập cư. TALK đã được công nhận từ năm 1999.

Để biết thêm thông tin liên quan đến ACCET, vui lòng truy cập vào www.accet.org

Tư Cách Thành Viên

SHRM (Society for Human Resources Management – Hội Quản Trị Nguồn Nhân Lực).

Vui lòng truy cập vào www.shrm.org

NAFSA (National Association of Foreign Student Advisers – Hiệp Hội Cố Vấn cho Sinh Viên Nước Ngoài Quốc Gia). Nhiều giảng viên của chúng tôi là thành viên NAFSA.

Vui lòng truy cập vào www.nafsa.org